Plazmový řezací stroj – jak funguje?

0
84

Plazmová řezačka je užitečným zařízením, které vám pomůže s řezáním různých vodivých materiálů. Je důležité znát princip, na kterém funguje, abyste mohli naplno využít její potenciál.

Plazmový řezací stroj

Plazmový řezací stroj funguje na základě elektrického oblouku, které ionizuje přiváděný plyn. Vzniká tak plazma – horký ionizovaný plyn, který je ze zařízení vyfukován. Plazma má vysokou teplotu a je tak schopna efektivně tavit kovové materiály. Plazma je vyfukována skrz úzký průchod plazmového hořáku. Vzhledem k náročnosti práce s horkým plynem a kovy je důležité počítat s tím, že se vnitřní části zařízení poměrně rychle opotřebují. Proto vybírejte řezačku, která má dobře dostupné náhradní díly.

Zapálení oblouku

Dříve bylo využíváno kontaktní zapalování, při kterém bylo nutné dotknout se tryskou hořáku děleného materiálu. Tento způsob však nebyl ideální a docházelo k deformaci vyfukovací trysky. Proto je v této době využíván jiný způsob – zapálení oblouku vysokofrekvenčním vysokým napětím HF. Zapálení je tak bezkontaktní a nedochází ke zbytečnému opotřebování. Oblíbenou volbou jsou invertorové plazmové řezačky. Ty nepotřebují napájecí trafo, jsou čistě elektronické. Díky tomu mají kompaktní rozměry a jsou lehké, hodí se tak i pro práci mimo dílnu.

Plasmový řezací stroj

Plasmový řezací stroj využívá stlačeného vzduchu. Aby vše mohlo fungovat správně, je nutné, aby byl vzduch kvalitní a čistý. Měl by být co nejsušší, bez obsahu vody a olejové páry. Vlhkost a olejové páry totiž znečišťují ionizační komoru a způsobují nefunkčnost zařízení. Čistotu vzduchu lze zajistit díky umístění kombinované jednotky na výstup kompresoru či vstup řezačky.

Při práci s plazmovou řezačkou je třeba dbát na její čistotu, vnitřní součástky jsou totiž velmi citlivé. I přesto bývá třeba je poměrně často měnit.