Černé stavby: Mají jejich majitelé šanci na nápravu?

0
108

Které budovy a objekty se řadí mezi černé stavby?
Nejčastější případy realizace nelegálních staveb jsou…
Černé stavby? Pořádek měl přinést stavební zákon!
Černé stavby se řeší, ale zatím stále jen částečně
Šancí na nápravu je dodatečné povolení stavby
Doklady potřebné k získání dodatečného povolení stavby
Stavební sektor požadoval rychlé a rázné řešení, na což kompetentní odpověděli sliby o zajištění pořádku. Skloňování netolerance vůči černým stavbám však nepřineslo bič potřebný pro majitele nelegálních budov, kteří mají stále možnost k nápravě. Budou černé stavby na Slovensku minulostí?

Výstrahy, pokuty, policejní obhlídky či dokonce výhrůžky… Na některé majitele budov neplatí nic. Jejich neochota zlegalizovat nemovitost postavenou bez stavebního povolení je neoblomná a v mnoha případech se potvrdilo, že po dobrém to nejde. Přesto se jim stále ponechává šance na nápravu, i když ne z důvodu vstřícnosti, spíše kvůli neschopnosti uzákonit jasná a srozumitelná pravidla.

Které budovy a objekty se řadí mezi černé stavby?

Aktuálně platná legislativa rozděluje nelegálně postavené budovy a objekty na černé a neoprávněné stavby. V obou případech jde o nemovitosti vybudované bez potřebného stavebního povolení, které je základem pro legalizaci daného objektu. V případě černé stavby mohlo být stavební povolení vydáno, ale stavebník začal stavět v rozporu s vydaným povolením, což není umožněno ani na vlastním pozemku. V případě neoprávněných staveb se zase jedná o nelegální objekty na cizím pozemku, které nemají žádný právní titul.

Černé stavby
Nejčastější případy realizace nelegálních staveb jsou…

Stavebník si postavil přístavbu nebo nástavbu bez stavebního povolení.
Soused postavil oplocení na části pozemku, která není v jeho vlastnictví.
Cizí osoba postavila budovu nebo jiný objekt na cizím pozemku bez ohlášení.
Stavebník začal stavět před vydáním povolení, po jeho nevydání pokračoval ve stavbě.
Stavebník neohlásil rekonstrukci, která vyžadovala získání stavebního povolení.
Černé stavby? Pořádek měl přinést stavební zákon!

Bič na majitele nelegálních staveb měl přinést dlouho očekávaný stavební zákon, kterému však schválení uniklo o chlup. Ve znění jeho návrhu bylo zakomponováno i přísné trestání černých staveb. Nové černé stavby měly být okamžitě zbourány na náklady stavebníka, ty starší by dostaly 3letou lhůtu pro dodatečnou legalizaci. Zákon však v takové avizované podobě neprošel, takže problémy s černými stavbami se nadále řeší starým způsobem.

Černé stavby se řeší, ale zatím stále jen částečně

Jelikož schválení stavebního zákona se nakonec nedotáhlo do konce, majitelé nelegálních staveb si mohou vydechnout. To ovšem neplatí pro všechny. Na některých se městům či samosprávám podařilo najít způsob, jak se s nelegálními stavbami vypořádat. Takové případy však zatím tvoří menšinový podíl, což je důvodem, pro který se v každém regionu stále najde mnoho černých staveb.

Majitelé černých staveb
Šancí na nápravu je dodatečné povolení stavby

Podle aktuálně platné legislativy lze situaci ohledně černé stavby vyřešit dodatečnou legalizací. K tomu slouží dodatečné povolení stavby. Proces jeho vydání může zahájit daný stavební úřad, který dostal podnět k řešení černé stavby, nebo přímo stavebník, který tak dostává šanci na nápravu jako možnost vyhnout se odstranění stavby. Za takové povolení však zaplatí několikanásobně více než při vyřizování stavebního povolení před začátkem výstavby. U rodinných domů je poplatek za dodatečné povolení stavby 150 €, u bytových domů až 600 €.

Doklady potřebné k získání dodatečného povolení stavby

Žádost o dodatečné povolení stavby s potřebnými přílohami.
Doklady vyžadované při vydání řádného stavebního povolení.
Projektová dokumentace a situace mapující osazení stavby.
Doklad prokazující odbornou způsobilost projektanta stavby.
Prohlášení stavebního dozoru o zajištění dohledu nad stavbou.
V případě, že nejde o vlastníka pozemku, nutný je jeho souhlas.
K čemu se připravit při vyřizování stavebního povolení?

Vyřízení stavebního povolení je zdlouhavý proces. Jaké máte povinnosti a na co nesmíte zapomenout? Praktické tipy a rady naleznete v článku…

Vyřízení stavebního povolení…